• Model: UTCL — Bústia de l'equip UTCL3000 completament d'acer inoxidable. El disseny de la placa de la part frontal serà a gust del client. El tambor (boca) es pot bloquejar per evitar-ne l'obertura
 • Model: UTCL — Tapa de l'UTCL3000 fabricada amb acer al carboni, imprimació i pintura. Aquesta disposa de dues baranes de seguretat un cop s'obre per a les tasques de buidatge
 • Model: UTCL — Contenidors interiors per a l'equip UTCL3000, són de polietilè d'alta densitat o de fibra de polièster i tenen una capacitat de 3.000 litres. Aquests models són aptes per a la càrrega de doble ganxo amb dues safates d'acer inoxidable a la part inferior
 • Model: UTCL — Tres bústies de 125 litres de capacitat totalment d'acer inoxidable. Són per a paper i cartró, vidre i rebuig o envasos
 • Model: UTCL — Contenidors interiors per a l'equip UTCL3000, són de polietilè d'alta densitat o de fibra de poliester i tenen una capacitat de 3.000 litres. Aquests models són aptes per a la càrrega posterior amb un ganxo i sense safates a la part inferior
 • Model: UTCL — Alumini antilliscant llagrimat col·locat damunt la tapa de l'equip UTCL3000
 • Model: UTCL — Bústia de l'equip UTCL3000 completament d'acer inoxidable. El disseny de la placa de la part frontal serà a gust del client. El tambor (boca) es pot bloquejar per evitar-ne l'obertura
 • Model: UTCL — Tapa de l'UTCL3000 fabricada amb acer al carboni, imprimació i pintura. Aquesta disposa de dues baranes de seguretat un cop s'obre per a les tasques de buidatge
 • Model: UTCL — Contenidors interiors per a l'equip UTCL3000, són de polietilè d'alta densitat o de fibra de polièster i tenen una capacitat de 3.000 litres. Aquests models són aptes per a la càrrega de doble ganxo amb dues safates d'acer inoxidable a la part inferior
 • Model: UTCL — Tres bústies de 125 litres de capacitat totalment d'acer inoxidable. Són per a paper i cartró, vidre i rebuig o envasos
 • Model: UTCL — Contenidors interiors per a l'equip UTCL3000, són de polietilè d'alta densitat o de fibra de poliester i tenen una capacitat de 3.000 litres. Aquests models són aptes per a la càrrega posterior amb un ganxo i sense safates a la part inferior
 • Model: UTCL — Alumini antilliscant llagrimat col·locat damunt la tapa de l'equip UTCL3000

UTCL

Equip càrrega grua soterrat per a recollida doble ganxo i posterior. La solució més econòmica i fiable per a la recollida de residus sòlids urbans (RSU).

Els contenidors tenen una capacitat de 3.000 litres i poden estar fabricats amb fibra de polièster o polietilè d’alta densitat (evita els sorolls durant la recollida).

La bústia està fabricada totalment amb acer inoxidable, té una capacitat de fins a
125 litres i es dissenya per al tipus de recollida selectiva que es necessiti.

Bústia

Fabricada totalment amb acer inoxidable
i té una capacitat de fins a
125 litres. La bústia de cada equip es dissenya pel tipus de recollida selectiva que es necessiti, amb la qual cosa es garanteix que els residus vagin al contenidor corresponent.

Opcional:
Bústia industrial amb una capacitat
de 160 litres. Porta posterior per a comerços. Disseny de la placa per a cada bústia
a escollir pel client.

img_to_explore

Contenidor

Té una capacitat de 3.000 litres, pot estar fabricat amb fibra de polièster o polietilè d’alta densitat (el qual esmorteeix el soroll durant l’operació de recollida). Opcionalment, es poden subministrar els contenidors per a càrrega de doble ganxo amb una o dues safates d’acer inoxidable per a la recollida dels lixiviats, que permeten que aquests vagin directament al camió.

img_to_explore

Tapa

Tapa fabricada amb acer al carboni amb imprimació i pintura. La part superior és de planxa d’alumini antilliscant. L'UTCL no ha deixat de banda la seguretat, ja que la tapa abatible està equipada amb baranes de seguretat.

Opcional:
Tapa amb accionament hidràulic. Tapa amb accionament a partir de control remot o mitjançant la connexió hidràulica del camió. En ambdues versions, la tapa es pot acabar amb planxa d'alumini antilliscant o per a revestir.

img_to_explore

Prefabricat de formigó

Fabricat d’una sola peça emmotllada de formigó armat i vibrat. El marc superior està encastat al formigó i li dóna el màxim d'hermetisme possible.

img_to_explore
Tornar enrera Tornar enrera

Avantatges

 1. Evita males olors.
 2. Anivellable en qualsevol superfície.
 3. Facilita el pas a vianants.
 4. Millora visual de l'entorn.
 5. Agilitza la recollida.
Fitxa tècnica
Denominació UTCL UTCL ·
Model UTCL3000 UTCL3000H (hidràulic) ·
Contenidors Fibra de polièster/ polietilè d'alta
densitat
Fibra de polièster/ polietilè d'alta
densitat
·
Volum 3 m³ 3 m³ ·
Camió/Càrrega Tipus ploma/Doble ganxo o posterior Tipus ploma/Doble ganxo o posterior ·
Residu RSU RSU ·
Dimensions 1.900x1.900x2.000mm 1.900x1.900x2.000mm ·
Pes 4.300 Kg 4.300 Kg ·

Bústies d'acer
inoxidable

 • Paper
  i cartró
  125 litres
 • Vidre
  125 litres
 • Deixalles
  i envasos
  125 litres

Recollida

Camió tipus ploma
i càrrega doble ganxo

Vídeo del procés de recollida equip
UTCL3000H (polietilè i doble ganxo)

Càrrega tipus ploma
i càrrega posterior