• Model: COMPACT — La bústia de l'equip soterrat model COMPACT té un ancoratge de doble anella a la part superior per a la càrrega i descàrrega mitjançant la ploma del camió de recollida
 • Les bústies tenen una capacitat de 125 litres i són totalment d'acer inoxidable. Es dissenyen segons el tipus de residu a què seran destinades. Hi ha l'opció de bústia industrial de 160 litres
 • Model: COMPACT — Equip soterrat compacte on la bústia, la tapa i el contenidor formen un conjunt. És apte per la recollida amb camió grua i càrrega doble ganxo
 • Model: COMPACT — L'equip soterrat model COMPACT pot tenir 3.000, 4.000 o 5.000 litres de capacitat. Està format per una bústia, una tapa, un contenidor solidari a aquesta, una plataforma de seguretat i un prefabricat de formigó armat i vibrat
 • Model: COMPACT — La plataforma de seguretat és de xapa galvanitzada. Tapa el forat deixat pel contenidor durant les maniobres de buidatge. Suporta un pes de 120 kg i és accionada per contrapesos
 • Model: COMPACT — La bústia de l'equip soterrat model COMPACT té un ancoratge de doble anella a la part superior per a la càrrega i descàrrega mitjançant la ploma del camió de recollida
 • Les bústies tenen una capacitat de 125 litres i són totalment d'acer inoxidable. Es dissenyen segons el tipus de residu a què seran destinades. Hi ha l'opció de bústia industrial de 160 litres
 • Model: COMPACT — Equip soterrat compacte on la bústia, la tapa i el contenidor formen un conjunt. És apte per la recollida amb camió grua i càrrega doble ganxo
 • Model: COMPACT — L'equip soterrat model COMPACT pot tenir 3.000, 4.000 o 5.000 litres de capacitat. Està format per una bústia, una tapa, un contenidor solidari a aquesta, una plataforma de seguretat i un prefabricat de formigó armat i vibrat
 • Model: COMPACT — La plataforma de seguretat és de xapa galvanitzada. Tapa el forat deixat pel contenidor durant les maniobres de buidatge. Suporta un pes de 120 kg i és accionada per contrapesos

Compact

Equip contenidor compacte soterrat. La solució més econòmica i fiable per a la recollida de residus sòlids urbans (RSU).

Els contenidors tenen una capacitat de 3.000, 4.000 o 5.000 litres i estan fabricats amb acer galvanitzat (garantitza una gran resistència a la corrosió). Hi ha l’opció del contenidor fabricat de polietilè d’alta densitat en el model de 3.000 litres.

La bústia està fabricada totalment amb acer inoxidable, té una capacitat de fins a 125 litres i es dissenya per al tipus de recollida selectiva que es necessiti.

Bústia

Fabricada totalment amb acer inoxidable
i té una capacitat de fins a 125 litres.

La bústia de cada equip es dissenya pel tipus de recollida selectiva que es necessiti, amb
la qual cosa es garanteix que els residus vagin al contenidor corresponent.

Opcional:
Bústia industrial amb una capacitat
de 160 litres. Disseny de la placa per a cada bústia a escollir pel client.

img_to_explore

Contenidor

Té una capacitat de 3.000, 4.000
o 5.000 litres i està fabricat amb acer galvanitzat (garanteix una gran resistència a la corrosió).

A la part inferior té una o dues safates d’acer inoxidable per a la recollida dels lixiviats que permeten que aquests vagin directament al camió.

img_to_explore

Tapa

Fabricada amb acer al carboni, amb imprimació i pintura. La part superior és de planxa d’alumini antilliscant i és solidària amb el contenidor. La base estructural està construïda amb perfils rectangulars, la qual cosa permet tenir un contenidor compacte i resistent als cops.

Opcional:
Tapa per a revestir.

img_to_explore

Prefabricat de formigó

Fabricat amb formigó armat i vibrat, permet allotjar l’equip contenidor compacte en el seu interior. Per facilitar el muntatge, l’equip incorpora un marc superior que delimita l’acabat de l’obra civil.

img_to_explore

Ancoratge

Punt d’ancoratge a la part superior
de la bústia per a l’extracció de l’equip.

Ancoratge de doble anella que permet aixecar solidàriament la bústia, el contenidor i la tapa que els uneix, per després descarregar el contingut del mateix directament a l’interior del camió de recollida sense necessitat d’aixecar cap tapa
per a realitzar la maniobra de recollida.

img_to_explore

Plataforma de seguretat

Accionada per contrapesos. Tapa
el forat que deixa el contenidor quan es fan les maniobres de buidatge (suporta fins
a 120 kg de pes). Fabricada amb xapa galvanitzada. Aquesta plataforma incorpora una boca de registre per accedir al fons
del prefabricat de formigó en cas que s’hagi de fer algun tipus de feina de manteniment
o neteja.

img_to_explore
Tornar enrera Tornar enrera

Avantatges

 1. Evita males olors.
 2. Sistema totalment mecànic.
 3. Anivellable en qualsevol superfície.
 4. Facilita el pas a vianants.
 5. Millora visual de l'entorn.
 6. Agilitza la recollida.
Fitxa tècnica
Denominació COMPACT COMPACT COMPACT
Model COMPACT3000 COMPACT4000 COMPACT5000
Contenidors Acer galvanitzat / Polietilè d'alta
densitat
Acer galvanitzat Acer galvanitzat
Volum 3m³ 4m³ 5m³
Camió/Càrrega Tipus ploma/Doble ganxo Tipus ploma/Doble ganxo Tipus ploma/Doble ganxo
Residu RSU RSU RSU
Dimensions 2.000x2.000x2.200mm 2.000x2.000x2.600mm 2.000x2.000x3.000mm
Pes 5.500 kg 5.700 kg 6.400 kg

Bústies d'acer
inoxidable

 • Paper
  i cartró
  125 litres
 • Vidre
  125 litres
 • Deixalles
  i envasos
  125 litres

Recollida

Quin tipus de càrrega
necessita?

Existeixen diferents variants de càrrega depenent del model i els contenidors
que s’utilitzin.

Vídeo del procés de recollida
equip COMPACT3000 (polietilè)

Camió tipus ploma
i càrrega doble ganxo