Mangra,
la millor solució
per a la recollida
de residus
sòlids urbans.

Mangra, una marca
d'enginyeria

Avui dia, el ritme de vida de les societats industrialitzades segueix la tendència
d’un consum immediat, cosa que genera uns residus que hem de tractar correctament.

D’aquí ve la importància del concepte
de sostenibilitat, que sorgeix davant
la necessitat de preservar i administrar
amb intel·ligència els recursos naturals.

Sostenibilitat
i recollida selectiva

El principi de sostenibilitat és, doncs, clau en el moment de dissenyar, implementar
i aplicar els sistemes per netejar els pobles i les ciutats.

Per això, Mangra, per fer front a una recollida més neta i curosa amb el medi ambient, ha creat els millors equips del mercat per soterrar contenidors. Equips pensats per cobrir tots els factors que intervenen en les diferents fases de la recollida selectiva de residus urbans.

Disseny, fabricació
i servei postvenda

Mangra té departament d’enginyeria
i fabricació pròpia, això ens permet donar solucions a mida i suport tècnic a l'hora de realitzar l’obra civil.

A més, el nostre servei postvenda
li garanteix un funcionament ininterromput dels equips i una reparació immediata
en cas que sigui necessari.

Avantatges

  • 01. Millora visual de l’entorn, ja que ocupen menys espai.
  • 02. Eviten males olors, cosa que permet dipositar residus tot el dia.
  • 03. Agilitzen la recollida i faciliten el pas a persones grans i discapacitades.
  • 04. Poden anivellar-se en qualsevol tipus d’inclinació i paviment.
  • 05. Equips dissenyats per poder ser reparats per operaris no especialitzats.